تا چه حد با بازار سرمایه ایران آشنایی دارید؟
(42.85%) 3
از فعالان بازار سرمایه هستم
(28.57%) 2
آشنایی ندارم ولی علاقه مندم
(14.28%) 1
آشنایی ندارم و علاقه مند هم نیستم
(14.28%) 1
آشنایی دارم ولی علاقه مند نیستم

تعداد شرکت کنندگان : 7